Tööõigus


Küsimus: Kui ma ainukesena ei ole saanud kasutada tervisepäeva, kas siis on tegemist töötajate ebavõrdse kohtlemisega?28.11.2012

Tere,
Meil on koostatud n.ö. "töötaja motivatsiooni pakett", mille raames on võimalik töötajal võtta aasta jooksul 3 tervisepäeva. Olen olnud selles asutuses tööl 3 aastat. Mul ei ole siiani võimaldatud võtta ainsatki tervisepäeva. Olen ka ainus, kellel seda võimaldatud pole, tuues põhjuseks, et pole, kes mind asendaks. Kas siin on tegemist töötajate võrdse kohtlemise rikkumisega? Ja millele saaksin toetuda, kuna detsembris tekib selline olukord, et oleks vaja 1 päeva kasutada?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Vastavalt TLS § 3, on tööandja kohustatud järgima töötajate võrdse kohtlemise põhimõtet. Kuigi tervisepäevade andmine ei ole seaduse järgi kohustuslik, peaks minu hinnangul tööandja neid Teie juhtumi puhul küll võimaldama, kui kõik teised on saanud tervisepäevi. Tervisepäevade ühele töötajale võimaldamata jätmise korral on ilmselgelt tegemist töötajate ebavõrdse kohtlemisega TLS § 3 mõistes.
Raske on tõsiselt võtta tööandja põhjendust, et olete asendamatu. Kuidas lahendatakse Teie asendamatus Teie puhkuse või haiguse ajal?
Tööandja motivatsioonipaketist osa saamist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu