Tööõigus


Küsimus: Mis saab väljavõtmata puhkusepäevadega, kui pikk haigus ei ole võimaldanud puhkusepäevi ära kasutada?05.12.2012

Töötajal on välja võtmata eelmise aasta puhkusest 7 kalendripäeva ja selle aasta puhkusest 35 kalendripäeva (tervistkahjustav töö). Puhkusegraafiku järgi oleks pidanud puhkus olema oktoobris, aga töötajal oli enne seda ootamatu ja raske haigestumine ning on jätkuvalt töövõimetuslehel kuni järgmise aastani. Selle aasta puhkusepäevad kehtivad veel järgmine aasta ka, aga mis saab nendest 7 päevast, mis on jäänud üle-eelmisest aastast. Kas need aeguvad?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
TLS § 68 lg 6 määrab põhipuhkuse aegumise alustena:
- töötaja rasedus- ja sünnituspuhkuse,
- lapsendaja puhkuse,
- lapsehoolduspuhkuse,
- töötaja ajateenistuse või asendusteenistuse.

Kuna ajutine töövõimetus selles loetelus puudub, siis aegumist kõnealuse 7 päeva kohta kohaldada ei saa.

Kui on tegemist eraettevõttega, on tööandjal võimalus üles näidata head tahet ja toetudes TLS § 69 lg 6, luua töötajale soodsamad tingimused ning need 7 päeva siiski võimaldada. Kohustust selleks ei ole. Samas peab tööandja arvestama, et kui ta loob sellise pretsedendi, siis võrdse kohtlemise kohustusest lähtuvalt peab ta seda tulevikus võimaldama ka teistele töötajatele.
Vastastikku lojaalseid töösuhteid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu