Tööõigus


Küsimus: Millised õigused on mul keelduda kolleegide asendamisest nende õppepuhkuste ajal ilma lisatasu saamata?05.12.2012

Olen tähtajatu lepinguga töötanud ettevõttes palju aastaid. Varasemalt olen asendanud töökaaslast kogu õppimise perioodil (kõrgharidus) õppepuhkuste ajal, lisakoormuse eest tasu saamata. Nüüd on taas olukord, kus tekib vajadus asendada kuni kahte õppijat. Asutuses on kombeks märkida ametijuhendisse "vajadusel asendamise kohustus". Eeldan, et selline kohustus hõlmab töökaaslase põhipuhkust ning haiguspäevi. Millised õigused on minul keelduda õppepuhkuste ajal asendamast ilma lisatasu saamata?

Tänan ette

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Täiendavate tööülesannete tegemine eeldab tööandja ja töötaja (asendaja) vahel alati selget kokkulepet, seda ka ametijuhendis.

Teise töötaja asendamine saab aset leida mitmel viisil:
1) asendaja vabastatakse ajutiselt oma põhiülesannetest täites ainult asendatava tööülesandeid oma tavapärase tööaja piires;
2) asendaja vabastatakse osaliselt oma senistest põhiülesannetest ning talle lisatakse asendatava tööülesanded tavapärase tööaja piires;
3) asendaja täidab täiendavaid tööülesandeid väljaspool oma tavapärast tööaega s.t teeb kokkuleppel tööandjaga ületunnitööd.

Kõik see eeldab töölepingu tingimuste ajutist muutmist, kus tööandja kohustuseks on peale asendamise teemal läbirääkimisi ning kokkuleppe saavutamist fikseerida see ka kirjalikult.
Kokkulepe täiendava töötasu maksmise kohta oleneb sellest, kuidas asendamine korraldatakse ja millist eelnimetatud viisidest kasutatakse, samuti sellest, kui suur on asendatava vastutuse määr ja töötasu suurus võrreldes asendaja vastutuse ning töötasuga.
Ületunnitöö puhul tuleb lähtuda töölepinguseaduse § 44-st ning võimaldada töötajale ületundidega võrdses ulatuses tasulist vaba aega või hüvitada ületunnitöö rahas vähemalt töötaja 1,5-kordse töötasuna iga ületunni eest.
Teil on õigus selgituse saamiseks pöörduda tööandja poole (seda samuti kirjalikus vormis).
Kui kokkuleppele ei jõuta, on õigus keelduda lisatööst ning juhinduda töölepingus ning ametijuhendis sätestatust.

Õiglast töökoormust ja korrektseid kokkuleppeid!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu