Tööõigus


Küsimus: Kas õhtukoolis õppimine annab õiguse tasulisele õppepuhkusele?05.12.2012

Tervist,
Käin täiskasvanute õhtukoolis kaks korda nädalas, kas mul on ka õigust saada tasulist õppepuhkust? Ja kas tööandja andes õppepuhkust suulise kokkuleppena, saab seda hiljem kasutada enda kasuks, et töölisest vabaneda, endapoolse korralise ülesütlemisena, kuna suulise kokkuleppega õppepuhkusel olles, oleks nagu kahju tekitanud firmale? Suulise kokkuleppe kestus oli 3 nädalat.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Vastavalt Täiskasvanute koolituse seaduse § 8 lg 3, on Teil õigus tasulisele 20-päevasele õppepuhkusele. Teie juhtumi puhul puudub aga selleks kahjuks alus, sest kui puudub õppeasutuse teatis ja Teie avaldus, siis mille alusel saab raamatupidamine arvutada seadusega ettenähtud õppepuhkuse tasu?
Kui nõustusite suulise kokkuleppega, siis võib see pahatahtlikule tööandjale tõepoolest anda võimaluse Teist vabanemiseks töölepingu erakorralise ülesütlemise läbi.
Mõistlikku tööandjat ja korrektseid töösuhteid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu