Tööõigus


Küsimus: Kuidas oleks korrektne esitada lahkumisavaldus ja mis saab siis, kui pärast seda haigestun?05.12.2012

Annan 6. detsembril lahkumisavalduse sisse, kas minu viimaseks tööpäevaks jääb siis 4. jaanuar? Kui kaua võib tööandja kinni hoida peale avalduse üle andmist? Mis siis saab kui olen lahkumis avalduse sisse andud ja äkki haigestun?


Nägemist!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Korralisest töölepingu ülesütlemisest peab töötaja tööandjale ette teatama vähemalt 30 kalendripäeva (TLS § 98 lg 1). Kui esitate lahkumisavalduse 6. detsembril 2012, siis ametlik viimane tööpäev on 05. jaanuar 2013.a.
Seega on tööandjal peale avalduse esitamist õigus töötajat töösuhtes kinni hoida 30 kalendripäeva.
Korraline töölepingu ülesütlemine on töötaja vaba soov ning tahe, seega lõpeb tööleping tähtaja möödudes olenemata, kas töötaja viibib puhkusel või töövõimetuslehel. Töövõimetuse puhul on aga töötaja kohustus sellest tööandjat viivitamatult informeerida.

Õigeid otsuseid ja selgeid väljavaateid!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu