Tööõigus


Küsimus: Kas see on seaduslik, kui töölepingus on kirjas, et tunnitasu kehtib ka öötöö kohta?05.12.2012

Minu töölepingus on kirjas tunnitasu, normtunnid kuus on 160, kui 8 tundi päevas, kas tööandja on kohustatud maksma ületunni eest, kui seda pole lepingus kirjas? Samas kui olen õhtul kella 22 ajal tööl, kas siis pole mingi teine tasu ja öösiti? Kuna minu lepingus on kirjas, et tunnitasu kehtib ka öö töökohta. Kas see on õige? Samas olin nüüd novembris haiguslehel 15 päeva, 2 nädalat sain tööl olla, kus tuli 50 tundi ainult, kuna tegu on puhastusteenindusega ja objekte on palju aga mulle ei antud sellepärast ka tunde tuli vähem. Kas tööandja on kohustatud selle vahe kinni maksma kui on see nende süü, et mul ei tulnud 80 tundi vaid 50 tundi?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Tööandja võib töötajalt vastavalt hea usu põhimõttele nõuda ületunnitöö tegemist tööandja ettevõtte või tegevusega seotud ettenägematute asjaolude tõttu, eelkõige kahju tekkimise ärahoidmiseks (TLS § 44 lg 4). Siinkohal ei tohiks see muutuda järjepidevaks, vastasel juhul tuleks töökorraldust muuta.
Ületunnitöö hüvitab tööandja vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas (TLS § 44 lg 6).
Eeldatakse, et töötaja töötab 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul (täistööaeg), 8 tundi päevas. (TLS § 43 lg 1; 2)
Töötunde 2012 a. novembris oli 176 (mitte 160), millest tuleb maha arvestada töövõimetuslehel viibimise ajal olevad töötunnid.

Tööandja on eelkõige kohustatud kindlustama töötaja kokkulepitud tööga ning maksma töö eest töötasu kokkulepitud tingimustel ja ajal ( TLS § 28 lg 2 p1;2). Seega peab tööandja kindlustama tööd, et puudujäävad tunnid tasa teha.
1) Kui ei ole tegemist summeeritud tööajaarvestusega, on tööandja kohustatud kinni maksma tunnid, kus töötaja ei saanud tööd vajalikul hulgal.
2) Ületunnid tuleb kompenseerida eelkõige vaba ajaga.

Kui tööaeg langeb ööajale (kell 22.00 kuni 6.00), maksab tööandja töö eest 1,25-kordset töötasu, kui ei ole lepitud kokku, et töötasu sisaldab tasu ööajal töötamise eest. ( TLS § 45 lg 1). Tundub, et töölepingus on kokkulepe kirjas.
Nägemata töölepingut ei selgu antud informatsioonist muid asjaolusid, mis viitaksid tööandjapoolele kohustuste rikkumisele, kuid esialgu tuleks likvideerida olemas-olevad alustades töökorralduse muutmisest ning õigetest töötundidest.

Selgeid töösuhteid soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu