Tööõigus


Küsimus: Mida teha, kui ettevõttes tahetakse sisse viia töö kahes vahetuses?06.12.2012

Paluksin Teie abi probleemi lahendamisel või väljapääsu leidmiseks!
Nimelt töötan 9 aastat suures elektroonikafirmas, kuid nüüd alates 2.veebruarist 2013 hakkab kehtima uue töösisekorraeeskirjade järgi 2 vahetusega töö. I vahetus kella 07.00-15.30 ja II vahetus 15.30-24.00. Meil ei muudeta lepingut ümber vaid töökorraldusreeglid lihtsalt tehakse ümber! Nüüd anti teavituspaber töösisekorrareeglite kohta ja vaja sinna allkirja! Ma muidugi ei andnud veel ning loodan Teilt mingitki nõu selle kohta. Mõtlesin, et antakse vähemalt koondamistasusid aga seegi lootus kustus, sest personalijuht ütles, et muudetakse ainult töökorralduse reegleid ja kui ei sobi siis võite avalduse teha (lahkuda omal soovil)!
Minul on 2 last 14-aastane ja 6-aastane, tõesti ei ole kuhugi jätta oma lapsi nii hilja õhtul, nad ju ikka alles väikesed, et üksi koju jätta!
Peale minu on veel paljud naised, kes kasvatavad lapsi üksinda ja on selle probleemi ees!

Ette tänades!

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
TLS § 47 lg 4 määrab selgelt, et tööandjal on õigus ühepoolselt tööaja korraldust muuta, kui see tuleneb ettevõtte vajadustest ja muudatus on mõlemapoolset huvi arvestades mõistlik. Kuna ettevõtte vajadused on antud kontekstis esikohale seatud, siis mõistlikkuse määra tuleks igal üksikjuhtumil eraldi kaaluda, hinnates, kelle huvid on kaalukamad. Kui tööaja korraldus muudab töötajal võimatuks näiteks oluliste perekondlike kohustuste täitmise, siis minu hinnangul kaaluvad töötaja huvid tööandja huvid üles. Konkreetselt Teie juhtumi puhul tuleks adekvaatselt hinnata, kas 14-aastast last saab pidada sotsiaalselt piisavalt küpseks või ebaküpseks, et hilisõhtul koos väiksema lapsega kodus olla.

Samuti võib ebamõistlikuks pidada sellist tööaja korralduse muudatust, kus töötajatel ei ole võimalik tööle või töölt koju saada seetõttu, et ühistransport hilisel/varasel ajal ei liigu.
Samas ei tohiks ühistranspordi puudumist ettekäändeks tuua töötaja, kes harilikult oma isikliku autoga tööl käib.

Seega peaks tööandja iga töötaja puhul eraldi kaaluma, kelle huvid on rohkem põhjendatud. Hiline töövahetuse lõpp võib olla ühele töötajale oluliseks takistuseks, mida teise töötaja puhul arvestama ei peaks. Näiteks võiks tuua võrdluse üksiku autoga tööl käiva või alaealiste lastega ühistransporti kasutava üksikvanema vahel.
Vastastikku lojaalset suhtumist "mõistlikkuse" hindamisel:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu