Tööõigus


Küsimus: Kui tööandja soovib riigipüha-eelse tööpäeva (lühendatud 3 tunni võrra) ette ära teha, kas ta võib asenduspäeva nõuda 8-tunnisena?11.12.2012

Riigipühade eelne päev on tööseaduses lühendatud 3 tunni võrra. Kui tööandja soovib selle tööpäeva ette ära teha, kas ta võib asenduspäeva nõuda 8-tunnisena?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Jään Teile absoluutset ja lõplikku tõde kuulutava vastuse võlgu, sest pean võimalikuks olukorda tõlgendada erinevalt.
Ühelt poolt on TLS § 53-ga määratud: "Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale EELNEVAT tööpäeva lühendab tööandja kolme tunni võrra." Teie juhtumi korral ei oleks ette tehtud tööpäev enam pühade eelne ja seega puuduks justkui alus tööpäeva lühendada.
Teisalt jällegi vaatleksin asja selliselt, et kui tegemist ei ole summeritud tööaja arvestusega, siis tuleks antud olukorras lähtuda 40-3=37-tunnisest töönädalast ja nõuda töö- ning puhkepäevade ümbertõstmist ettekäändeks tuues, tööajanormi suurenemist, oleks tööandja poolt hea usu vastane käitumine. Pigem oleks tegemist juba kolme ületunniga.
Isiklikult pean viimast tõlgendust õigemaks, sest eeldatavasti selline päeva ette tegemine asetab töötaja, kes on seaduse silmis nõrgem pool, halvemasse olukorda ja see ei ole vastavalt TLS § 2 lubatud.
Võimalik, et keegi arvab teistmoodi, sellisel juhul kuulutab lõplikku tõde töövaidlust lahendav organ.

Juhiksin tähelepanu ka sellele, et ilmselt on Teil töölepingus märgitud töö tegemise aeg ja nn "ettetehtav" päev ei mahuks ju kokkulepitud tööaja sisse. Muul ajal töö tegemine saab aga toimuda üksnes poolte vabatahtlikul kokkuleppel, selle nõudmiseks peaks tööandjal olema väga kaalukad põhjused.
Õiglast kohtlemist ja ilusat pühade algust soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu