Tööõigus


Küsimus: Kui mind lähetati Soome tööle, siis kas mul on õigus saada komandeeringutasu?12.12.2012

Tööleping on sõlmitud tähtajatult Eesti firmaga. Katseaeg on läbi. Millised tasud kehtivad lähetuse korral? Samas kui hetkel tööd ei ole ja saadeti tagasi Eestisse. Kas mul on õigus saada ka tasu selle aja eest kui tööd ei ole?
Tänan.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Siinkohal oleks oluline teada, mis on märgitud Teiega sõlmitud töölepingus töö tegemise kohaks? Kui Soome Vabariik, siis seda välislähetusena tõlgendada ei saa. Kui Eesti Vabariik, siis reguleerib seda Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määrus nr 110 "Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord"

Töötajal on õigus nõuda tööandjalt töölähetusega kaasnevate sõidu- ja majutuskulude ning tööülesande täitmisega kaasnevate muude mõistlike kulude (näiteks sõidupiletite ostmisega kaasnevad, reisikindlustuse, viisa vormistamise, pagasiveo, valuutakursside vahest tulenevad või muud sarnased kulud) hüvitamist ning välislähetuses oldud aja eest päevaraha maksmist (määruse § 2 lg 1). Kehtiv välislähetuse päevaraha alammäär on 22,37 eurot päevas.

Töölepinguseaduse § 35 sätestab tööandjale kohustuse maksta töövõimelisele töötajale keskmist töötasu, kui töötaja ei tee tööd seetõttu, et tööandja ei ole andnud tööd.

Jätkuvat ja õiglast töösuhet soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu