Tööõigus


Küsimus: Millal tööandja peab koondatule võimalusel teist tööd pakkuma ja millal mitte (TLS § 89 lg 3)?16.12.2012

Tere.
Paluksin Teie hinnangut TLS § 89 lg 3. Millal tööandja peab koondatule võimalusel teist tööd pakkuma ja millal mitte? Ning kui tööandja jätab seadusest tuleneva kohustuse täielikult täitmata (sh ei paku ka mõistlikel tingimustel ümberõpet), kas ja kui suur rikkumine see on?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Hinnangut saaksin anda juhtumipõhiselt, paraku ei ole mulle Teie juhtum teada. Teie poolt viidatud seadusesättes on võtmesõnaks "võimalusel". Iga juhtumit tuleks hinnata üksikult, hinnates "võimaluse" otstarbekust, samuti ümberõppe ajalist ja rahalist kulu, samuti uue või kohandatud ametikoha majanduslikku põhjendatust. Näiteks 500 € ümberõppeks koos töökoha ümberkohandamise kuludega võib väikesele majandusraskustes ettevõttele olla üle jõu käiv kulutus, samas ei avaldaks see mingit mõju suurkorporatsioonile.
Õiglast ja objektiivset hindamist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu