Tööõigus


Küsimus: Kuidas lõpetada korrektselt tööleping raseduspuhkusel oleva töötajaga, kui ettevõtte aktiivne tegevus lõpeb?14.12.2012

Ettevõte on oma tegevuse hetkel lõpetanud. Ei ole pankrot, ei ole ka likvideerimine. Niiöelda sulgeb poe uksed pikemaks ajaks, kuid firma eksisteerib edasi. Töötajad koondati vastavalt töölepingu seadusele. Üks töötaja on raseduspuhkusel ning tuleb peagi kirjutama lapsehoolduspuhkuse avaldust. Kas teda saab ka koondada?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Tööandja ei või töölepingut rasedaga või naisega, kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust, või isikuga, kes kasutab lapsehoolduspuhkust või lapsendaja puhkust, üles öelda koondamise tõttu, välja arvatud tööandja tegevuse lõppemisel, tööandja pankroti väljakuulutamisel, kui tööandja tegevus lõpeb, või pankrotimenetluse lõpetamisel, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu (TLS § 93 lg 1).

Teie poolt kirjeldatud juhtum annab õiguse ka sünnitus- ja raseduspuhkusel viibiva töötaja koondamiseks, järgides kindlasti etteteatamise tähtaega (TLS § 97).

Jõulurahu soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu