Tööõigus


Küsimus: Kas tööandjal on õigus WC-s käimise aeg töötatud ajast maha arvata?19.12.2012

Meil on liikumist jälgiv kaardisüsteem. Kas tööandjal on õigus WC-s käimise aeg maha arvestada, kui see pole töölepingus välja toodud? WC ja suitsuruum asuvad ühes koridoris. Enamus inimesi meil ei suitseda.
Iga tööruumist lahkumine arvestab minuteid maha.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Liikumist jälgiv kaardisüsteem paigaldatakse ettevõttes eelkõige andmekaitse ja töötajate turvalisuse tagamise kaalutlustel. Samuti aitab selline süsteem laias laastus pidada ka tööajaarvestust. Töölepinguseaduse § 28 lõige 1 kohustab Tööandjat eelkõige oma kohustusi täitma töötaja suhtes lojaalselt.
Kui minutite maha arvestamine avaldub tööaja pikenemises või töötasu alandamises, on küsimus õigustatud ning sellisel juhul tuleb teemale läheneda hoopis teise nurga alt. Antud informatsioonist ma seda välja ei loe, seega minu soovitus oleks järgida seda, milles olete kokku leppinud töölepingut sõlmides.

Rahumeelset jõuluaega ning õiglast tööajaarvestust!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu