Tööõigus


Küsimus: Mis saab siis, kui ma esitan lahkumisavalduse ja ei ilmu enam tööle?19.12.2012

Kui ma töötan klienditeenindajana riidepoes ning mul on soov lahkuda sellelt töökohalt, siis alates lahkumiseavalduse kuupäevast pean edasi töötama veel 14 päeva. Mis juhtub siis, kui ma ei saa need 2 nädalat enam tööl käia ja ma lihtsalt ei ilmu kohale?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töötaja võib töölepingu üles öelda mis tahes ajal, teatades tööandjale ette töösuhte lõppemisest 30 kalendripäeva (TLS § 98 lg 1). Kui Te tööle ei ilmu, on tööandjal õigus tööleping erakorraliselt üles öelda ning nõuda hüvitist ühe kuutasu ulatuses Teie poolt etteteatamistähtaja järgimata jätmise eest (TLS § 100 lg 5).

Mõistlikke otsuseid soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu