Tööõigus


Küsimus: Kas rasedaga võib lõpetada töölepingu katseajal?21.12.2012

Tere,

Tahan teada kas tööandjal on õigus lõpetada töölepingut naisega, kes on rase ja kellel on katseaeg?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Rasedaga ei või töölepingut üles öelda põhjusel, et ta on rase, samuti on piirangud raseda naise koondamisel, kuid katseaja eesmärgi täitmata jätmine on aktsepteeritav põhjus. Sealjuures peab tööandja järgima seaduses ettenähtud 15-päevast etteteatamise tähtaega ja põhjendama katseaja eesmärgi täitmata jätmist. Kuna rasedaga ei tohi töölepingut üles öelda ka töövõime vähenemise tõttu, siis peaks tööandja poolne põhjendus olema veenev, mitte üldsõnaline.
Õiglaseid otsuseid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu