Tööõigus


Küsimus: Kas nii on lubatud, et lõunapausi ei arvestata tööaja sisse, samas ei ole lubatud sel ajal töökohast lahkuda?20.12.2012

Tervist,
Töölepingus on lepitud kokku pool tundi lõunapausiks ja keelatud on selleks ajaks töökohast lahkuda. Samas arvestatakse lõunapausid tööaja arvestusest välja - lõunapauside eest palka ei maksta. Tegemist on eralasteaiaga - olen õpetaja. Kas see on ikka seadusega, hea tavaga, mõistlikkuse põhimõtetega kooskõlas?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepingu alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile (TLS § 1 lg 1). Ajal, mille eest töötasu ei maksta, ei allu töötaja tööandja juhtimisele ja kontrollile. Seega ei saa Teile ettenähtud lõunapausi ajal keelata töökohalt lahkumist.

Jõulurahu soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu