Tööõigus


Küsimus: Kuidas vabaneda talumatust ülemusest?09.04.2011

Palun andke meile nõu, mil moel oleks võimalik sundida talumatu ülemus lahkuma ettevõttest?

Kirjutan kollektiivi nimel. Töötan supermarketis, umbes 100 liikmelises kollektiivis, mille eesotsas on kaupluse juhataja, kes on käitunud aastaid ja käitub siiamaani töötajatega nagu heaks arvab.
Meie kaupluse juhataja karjub oma alluvate peale ning lisaks pilkab, alandab, mõnitab ning valetab. Meile tundub, et ta naudib inimeste põrmustamist ja õiendamist tühiste asjade puhul ning käitub väga alatult endast nõrgemate inimestega. Ta on kõike seda, mida üks ülemus olla ei tohiks! Meie nimetame teda türanniks, mida ta kahtlemata on! Meil on saanud sellest enam kui küll ning oleme otsustanud midagi ette võtta.
Me oleme juba pikemat aega mõelnud koguda allkirju tema vastu, kuid meil on vaja teada millised on meie õigused ja kas selleks oleks ka seaduslik alus?
Ettevõtte juhtkonna poole niisama pöörduda ka ei julge, sest kardame sealtpoolt mõistmatut suhtumist ja pealekaebamise puhul kaupluse juhataja kättemaksu ning tagakiusamist. Kompromisse me nõus tegema ei ole, vaid soovime ülemuse lahkumist.
Kas allkirjade kogumisest oleks kasu ja kui palju neid peaks olema, et meie ettevõtmine vilja kannaks? Kas ettevõtte juhatust oleks kuidagi võimalik sundida tagandama meie ülemust?
Lugupidamisega

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Lp töötajad,
Teie küsimuses olevat informatsiooni hinnates võib kahtluse alla seada tööandja esindaja (kaupluse juhataja) käitumise TLS § 28 lg 1 osas, mis kohustab tööandjal oma kohustusi täita töötaja suhtes lojaalselt. Sama TLS § 28 lg 11 kohustab tööandjat "austama töötaja privaatsust ja kontrollima töökohustuste täitmist viisil, mis ei riku töötaja põhiõigusi".
TLS § 91 lg 2 p 1 sätestab, et "töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu, eelkõige, kui tööandja on kohelnud töötajat ebaväärkalt või lubanud teha seda kaastöötajatel või kolmandatel isikutel."
Töölepingu erakorralise ülesütlemine töötaja poolt TLS § 91 lg 2 alusel kohustab tööandjat maksma töötajale hüvitist 3 kuu keskmise tasu ulatuses.

Pannes nüüd seaduseparagrahvid eesti keelde ringi, tuleks teil taasesitatavas vormis oma ülema poolne töötajate ebaväärikas kohtlemine faktimaterjalidega fikseerida ja seejärel pöörduda juhtkonna poole, nõudes enda ebaväärika kohtlemise keelamist. Kui sellele tööandja poolt mingeid samme ei järgne, siis on teist igaühe valik, kas jätkata või nõuda töölepingu erakorralist ülesütlemist TLS § 91 lg 2 p 1 alusel, mis toob kaasa töötajale 3 kuu keskmise hüvitise maksmise.
Kui 100-liikmelises kollektiivis soovib tööandjale kulukal viisil lahkumist 4-5 töötajat, ei juhtu tõenäoliselt midagi. Kui seda aga teeb juba 40-50 töötajat, siis on see tööandjale ebamõistlikult koormav ja peaks sundima teda töötajatega läbirääkimistesse astuma.
Samas tuleb arvestada reaalse võimalusega, et selliste käikude tagajärjel võib keegi ka töökoha kaotada, saades kaasa hüvitiseks kolme kuu keskmise töötasu.

Konkreetsete sammude astumiseks oleks siiski soovitav kogu protsessi vältel vahetult konsulteerida oma ala asjatundjatega, et viia miinimumini võimalike saatuslike protseduuriliste vigade tekkimine, mida annab pöörata oma õigusi kaitsva töötaja vastu.

Usun, et olukorrale lahenduse leidmine ei ole töötajate meelekindluse ja ühtsuse korral sugugi võimatu, kui kasutada professionaali abi. Interneti otsingumootor annab mitmeid tööõiguse alal nõustajaid ja kõige lähem moodus on loomulikult www.metiabi.eu.

Soovides teile meelekindlust ja pingevaba turvalist töökeskkonda:

info@metiabi.ei
www.metiabi.eu