Tööõigus


Küsimus: Kuidas töötasu kätte saada, kui ettevõttel on kontod arestitud ja vara ei ole?26.12.2012

Tere!
Töötasin mai-juuli ühes firmas, paraku jäi kättesaamata osaliselt töötasu ja puhkuse kompensatsioon. Praeguseks hetkeks olen oma nõuded esitanud töövaidluskomisjoni, kus mõisteti minu nõue õigeks. Olen oma nõude juba esitanud ka kohtutäiturile ja see on hetkel menetluses. Küll aga muudab asja keeruliseks see, et antud firma arved on juba mõned kuud arestitud ja firma omanikuks on saanud uus inimene.
Firmal puudub ka igasugune vara, mida saaks võlgnike võlgade katteks maha müüa.
Küsimus olekski siit järgmine, kas sellises situatsioonis on veel mingisugune võimalus oma kättesaamata töötasu kätte saada?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Kahjuks pean siin tegema viite Eestis kehtivale hambutule seadusandlusele, mis võimaldab vastutustundetutel kelmidel karistamatult tegutseda. Tühja firma omanike isikliku vara või nende poolt teistesse firmadesse kanditud vara vastu nõuete esitamine reaalses elus üldjuhul tulemusi ei anna.
Näiliselt on olemas võimalus tööandja maksejõuetuse korral saada teatud ulatuses hüvitist Töötukassast, aga selleks peab kohus ennem välja kuulutama tööandja pankroti. Kui tööandja aga ise ei täida seadusega ettenähtud kohustust pankrotimenetluse algatamiseks, siis saab seda teha petta saanud, üldjuhul niigi rahatu töötaja, kes peab kandma ka pankrotimenetluse kulud, eelkõige pankrotihalduri tasu. Kogu protsess võtab aega ca pool aastat, enne kui Töötukassa poolt makstav hüvitis peale pankrotimenetlust endise töötaja arvele jõuab.
Enne selle kadalipu läbimist oleks mõistlik välja selgitada võimaliku Töötukassast saadava summa ja pankrotimenetlusega seotud kulutuste suurus, et otsustada asja otstarbekus.
METI personaliabi OÜ on koos oma koostööpartneritega alustanud pankrotimenetlust eesmärgiga saavutada oma klientidele eelpoolnimetatud tööandja maksejõuetuse hüvitise väljamaksmine Töötukassast. Tulemustest anname koheselt teda ka oma Facebook-lehel: http://www.facebook.com/METIabi .
Seniks aga saate tutvuda Töötukassa kodulehel oleva infoga tööandja maksejõuetuse hüvitise kohta: http://www.tootukassa.ee/index.php?id=12645 .
Soovides arukat asjaajamist ja õigluse võitu:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu