Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja on kohustatud teatama firma tegevuse lõpetamisest?09.04.2011

Tere,
Olen hetkel lapsehoolduspuhkusel. Selgus, et firma ei tegutse enam. Minule sellest teada ei antud. Tööleping on tähtajatu. Mis on minu õigused ja kas mul on õigus saada mingit hüvitist?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Võib eeldada, et Teie tööandja on seoses tegevuse lõpetamisega töölepingud kollektiivselt üles öelnud TLS § 89 lg 2 p 1 alusel. Tegevuse lõpetamise korral võib seda teha ka naisega, kes kasutab lapsehoolduspuhkust (TLS § 93 lg 1). Koondamise korral on Teil õigus koondamishüvitisele, mis sõltub Teie tööstaažist tööandja juures. Õigus lapsehoolduspuhkusele säilib endistel tingimustel, kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.
Enne töölepingute kollektiivset ülesütlemist peab tööandja konsulteerima töötajate usaldusisiku või selle puudumisel töötajatega TLS § 101 näidatud viisil.

Soovin Teile edukat koondamishüvitise väljanõudmist ja head lapsehoolduspuhkuse jätku.

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu