Tööõigus


Küsimus: Kas saan töölt lahkudes eelmiste kuude töötasu maksmisega hilinemise eest viivist nõuda?07.01.2013

Tere,
Mul ei ole palk laekunud õigeaegselt alates märtsist 2012. Viivist ma siiani küsinud pole. Kui aga otsustan töölt lahkuda, siis kui kaua tagasiulatuvalt on mul õigus küsida viivist hilinenud palga pärast?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Tõepoolest võib töötaja töölepingu seaduse kohaselt töötasu maksmisega olulise viivitamise korral erakorraliselt töölepingu üles öelda (TLS § 91 lg 2 p 2). Siinkohal ei tohi unustada, et selle olulisust tuleb tõestada ning põhjendada. Samuti on töötajal õigus nõuda töötasu maksmisega viivitamise korral võlaõiguslikku viivist (VÕS § 113 lg 1), kuid mitte iga töötasu maksmisega viivitamine ei anna töötajale õigust leping erakorraliselt üles öelda. Töövaidluskomisjonide otsuste üldistamisel on erinevaid põhjuseid, kuid eelkõige TLS § 91 lg 2 p 2 mõttes (tõestus selle kohta, millist kahju tõi töötajale töötasu maksmisega viivitamine?) viivitamise olulisuse puudumine.

Enne töölepingu erakorralist ülesütlemist tuleks tööandjale kirjalikult (e-mail vms.) anda mõistlik tähtaeg nimetatud töölepingu punkti rikkumise lõpetamiseks. Kui tähtaja möödumisel see tulemust ei anna (st tööandja endiselt hilineb töötasu maksmisega), on alus töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks ning viivise sissenõudmiseks.
Viivisenõude esitamiseks ei ole seaduses ette nähtud üldist tähtaega. Piiravaks tähtajaks on nõude aegumine, mis annab tööandjale vastuväitena õiguse viivise maksmisest keelduda. Et vältida aegumist tööandja poolt vastuväite esitamisel töötaja nõuete rahuldamata jätmist, peab töötaja esitama töötasult arvestatava viivisenõude nelja kuu jooksul töötasu väljamaksmata jätmisest.
Juhul, kui tööandja keeldub viivisenõude täitmisest ja viivise väljamaksmisest, on töötajal õigus nõuda viiviste väljamõistmist kohtus või töövaidluskomisjonis.

Mõistlikke otsuseid ja läbikaalutud tegevust.

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu