Tööõigus


Küsimus: Kas pean nõustuma kuuajalise komandeeringuga?11.04.2011

Tere!
Tööandja väidab mulle, et lähen seadusega vastuollu, kui ma ei ole nõus nende poolt pakutavat tööd vastu võtma. Mulle pakutakse tööd kuuajalise komandeeringuga ja nende hinnangul olen ma kohustatud selle vastu võtma. Mina ei ole nõus seda vastu võtma ning olen sellest varasemalt ka tööandjale märku andnud.
Kuidas peaksin käituma? Kas keeldumise korral lähen seadusega vastuollu?
Tänud teile!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
TLS kohaselt on lähetusse saatmine reguleeritud seaduse tasandil (TLS § 21) ning lähetusse minemise korraldus on töötajale täitmiseks kohustuslik.

Tööandja võib lähetada töötaja tööülesannete täitmiseks väljapoole töölepinguga ettenähtud töö tegemise kohta, kuid mitte kauemaks kui 30 järjestikuseks kalendripäevaks, juhul, kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud pikemat tähtaega (TLS §21 lg1; lg2).
Töölähetusse võib saata üksnes töötaja nõusolekul rasedat ja töötajat, kes kasvatab alla kolmeaastast või puudega last.

Kui Teie olukord antud kriteeriumite alla ei kuulu, on tööandjal õigus nõuda tööd kokkulepitud mahus, kohas ja ajal.

Lugupidamisega,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu