Tööõigus


Küsimus: Kas päevases õppevormis rakenduskõrgharidust omandades on õigus tasulisele õppepuhkusele?08.01.2013

Tere!

Töötan töölepingu alusel ning omandan päevases õppevormis rakenduskõrgharidust.
Millised on minu õigused saada õppepuhkust? Kas minule rakendub säte, mis lubab keskmise palga maksmist õppepuhkuse ajal?

Tervitades

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Koolitusel osalemiseks antakse töötajale koolitusasutuse teatise alusel õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul. Taseme- ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest ning seda kohaldatakse töötajatele, kes osalevad ka tasemekoolituse päevases õppevormis ja täiskoormusega õppes.
Tasemekoolituse lõpetamiseks antakse täiendavalt õppepuhkust 15 kalendripäeva, mille eest makstakse töötajale ja avalikule teenistujale töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäär (TäKS §8).

Edukat enesetäiendust soovides:


Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu