Tööõigus


Küsimus: Kas mul on õigus lisatasule, kui meister toob kaks töölist minu juurde, et ma neid õpetaks?09.01.2013

Minu juurde saadeti tööle kaks uut töölist. Meister toob nad minu juurde ja ise laseb jalga jättes kõik õpetamise ja juhendamise minu kanda? Kas mul on õigus mingisugusele lisatasule?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Vastavalt TLS § 15 on töötaja kohustus teha kokkulepitud tööd kokkulepitud ajal, mahus ja kohas. Kui uute töötajate juhendamise või väljaõpetamise kohustust Teie töölepingus kirjas ei ole, siis tuleks seda vaadelda täiendava töö tegemisena, mille tegemises tuleb eelnevalt koos lisatasu maksmisega kokku leppida.
Tööandja ei saa tugineda TLS § 15 lg 2 p 1 (... töötaja täidab töö iseloomust tulenevaid kohustusi), sest eeldatavasti ei ole Teie töölepingu järgne töö tegemise eesmärk personali väljaõpe vaid ise millegi tootmine.
Töö iseloomust tulenevaks kohustuseks võib pidada näiteks pingitöölisel oma töökoha korrashoidu ja töövahendite igapäevast hooldust, aga mitte teiste töötajate väljaõpetamist.
Soovides õiglaseid töösuhteid:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu