Tööõigus


Küsimus: Palgast kinnipidamine kahju tekitamise korral10.04.2011

Kas tööandjal on õigus töötaja palgast kinni pidada osa summat, kui on tekitatud kahju ettevõtte varale? Mis summa peab töötajale kätte jääma pärast kahju mahaarvamist? Kas ettevõtte juhi korraldusest piisab (muidugi mõlemapoolsete nõusolekutega korraldusel)?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Töötaja poolt tekitatud kahju hüvitamist saab tööandja nõuda TLS § 74 alusel. Automaatselt seda töötasust kinni pidada ei tohi, vajalik on töötaja nõusolek. Kui töötaja on oma süüd tunnistanud, siis võiks ta teha avalduse, kus annab nõusoleku tekitatud kahju oma töötasust kinni pidada - kas kõik korraga või kui summa on liiga suur, siis osade kaupa. Selle alusel vormistab ettevõtte juht korralduse. Teie juhtumi korral ei näe TLS ette miinimumsummat, mis töötajale kätte peaks jääma, sest töötaja ise otsustab selle.

Lugupidamisega:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu