Tööõigus


Küsimus: Ajutine töökoormuse suurendamine jätkub pikka aega12.04.2011

Tere!
Töötan haiglas hooldajana. Eelmisel kevadel kolisime uude hoonesse, kus ühel korrusel on kaks osakonda. Mõne aja pärast kutsuti mõlema osakonna hooldajad koosolekule ning küsiti, kas me oleme raskel ajal nõus töökoormust juurde võtma, et vältida koondamist (seda kõike muidugi ajutiselt). Nii me nüüd töötame - üks hooldaja kahe asemel, öösel kahe osakonna peale. Kokku on 25 haiget, neist pooled praktiliselt lamajad. Ei mingit töölepingu muutmist, ei mingeid allkirju meie poolt. Oleme korduvalt pöördunud juhataja poole, et see ei ole õige. Vastuseks kuuleme, et kui on vaja, siis pannakse veel koormust juurde.
Kuidas peaksime selles olukorras käituma?
Kas tööandjal on õigus nii toimida?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Lp Küsija,
Siinkohal oleks vaja tutvuda Teie töölepingu- ja ametikirjelduse tingimustega. Kui Teie poolt tehtav töö jääb ettekirjutatud kokkulepete ning tööaja raamidesse, siis ei näe põhjust, miks tööandja ei või sama aja eest rohkem tööd nõuda, iseasi, kui selle arvelt ei kannata töö kvaliteet.
Juhul, kui on lisandunud tööülesandeid, mille kirjeldus puudub ning seoses nende teostamisega tuleb teha ületunnitööd, on Teil õigus nõuda kirjalikult töölepingu tingimuste muutmist.
Selleks on vajalik mõlema poole nõusolek, mis vormistatakse kirjalikult olemasoleva töölepingu lisana (TLS §12).

Toetudes infole, et Teie töökoormust suurendati (ilmselt selle arvelt), et ei peaks ühte hooldajat juurde võtma, ei näe ma mingit seost koondamisega. Pigem on seda juba tehtud, kui töötajaid napib.

Soovitan pöörduda kirjalikult tööandja poole, nimetades avalduses selgelt ja arusaadavalt muutmist vajavad tingimused.
Sellega on kindlustatud tööandja kirjalik vastamise kohustus, samuti on Teil kirjalik taasesitamist võimaldav alus, millega õiglus jalule seada, kui ülekohtu kaalukauss Teie poole kaldub.

Edu ettevõtmistes,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu