Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja võib müüja töötasu (preemiat) poevarguste tõttu vähendada?09.01.2013

Tere!
Kaupluses makstakse klienditeenindajale palka põhipalk+preemiad alusel. Preemiates on ka selline osa nagu varguste preemia, mis tähendab seda, et klienditeenindaja peab suutma ära hoida võimalikult palju varguseid poes ning saada siis selle eest ka tasu.
Samas kui poes on palju kliente ja klienditeenindaja ei jõua jälgida poes toimuvat ning kuu lõikes on vargused suured ning ületavad teatud piiri, siis varguste preemia alusel peetakse palgast mingi summa kinni. Selleks on tehtud kindlad arvutused, milline protsent ning kui suur see varguste summa kuu lõikes olla võib.

Küsimus siis selline, kas tööandjal on õigust üldse midagi sellist teha? Palgast rahaliselt kinni pidada varguste eest poes, mida töötajad ise ei soorita, vaid mis on varaste poolt varastatud?

Antud osa "vargustepreemiast kinnipidamine" on ka töölepingus sätestatud.

Kõike kaunist !:)

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Nägemata Teie töölepingut ja teadmata täpselt preemia maksmise tingimusi, ei saa ammendavat vastust anda.
Tuleb eristada fikseeritud töötasu, mida saadakse kokkulepitud töö eest ja preemiat teatud saavutuste eest, mis ületavad tavapäraselt oodatava tulemuse.
Töötasust ilma töötaja nõusolekuta peale üksikute eranditeta (avansiliste maksete tasaarvestus ja TL lõpetamisel ettepuhatud puhkusetasu) kinnipidamisi teha ei saa.
Preemia maksmine on aga tööandja ühepoolne otsus, mille maksmise reeglid ja suuruse määrab tema ise.
Teie juhtumi puhul oleks oluline näha, kuidas on preemia maksmine Teie töölepingus vormistatud, siis saaks anda sellele konkreetsema hinnangu.
Õiglaseid töösuhteid ja poevaraste soo otsasaamist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu