Tööõigus


Küsimus: Kas seletaksite lahti TLS § 44 p 6, kuidas seda seadusepunkti täita?10.01.2013

Tere,
palun seletage lahti TLS § 44 p 6. Mis sellele eelneb, kaasneb, järgneb (s.t. kuidas peaks välja nägema selle seadusepunkti täitmine tööandja ja töötaja poolt?).

Tänan!

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
TLS § 44 lg 6: Tööandja hüvitab ületunnitöö vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas.

Asi peaks nägema välja nii, et tööandja ja töötaja lepivad kas suuliselt või kirjalikult ette kokku ületundide tegemises, ületundide mahus ja selle hüvitamise korra. Kokkulepe vormistatakse enne ületundide tegemist tööandja kirjaliku otsusena.
Vastavalt seaduse mõttele tuleks vaba aeg anda võimalikult vahetult peale ületundide tegemist, sest vaba aja andmise eesmärgiks on võimaldada töötaja taastumine.
Tegelikus elus võib aeg-ajalt raskeks osutuda kõikide ideaalprotseduuride järgimine (kokkulepe ja selle vormistamine ette), siis tuleks lähtuda vastastikuste huvide ja lojaalsuse põhimõtetest. Päris kindlasti ei ole töötajal kohustust asuda ületunde tegema enne, kui tal puudub veendumus ületundide hüvitamise ja selle viisi (vaba aeg või raha) osas.
Juhin tähelepanu asjaolule, et vastavalt seaduse mõttele hüvitatakse ületunnid vaikimisi vaba ajaga ja ületundide hüvitamine rahas peaks olema pigem erand. See põhimõte lähtub sellest, et meie seaduseandjad on seadust tehes lähtunud kõrge elatustasemega heaoluühiskonna mudelist, kus inimese vabal ajal on suurem väärtus kui rahal.
Jõukohast ületundide tegemist!

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu