Tööõigus


Küsimus: Kas tööraamat on vajalik/nõutav?11.04.2011

Kas uus töötaja peab tööandjale esitama tööraamatu?
Kas tööandjal on õigus või kohustus seda küsida?
Kui tööraamatut ei esitata, siis kuidas on võimalik saada teavet, millise töötajaga on tegemist?
Lugupidamisega

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Alates 01.07.2009.a. ei ole tööraamat enam nõutav. Töötaja tausta kohta annab infot tema poolt esitatud CV. Kui CV-sse on märgitud soovitajad, siis eeldatakse, et kandidaat on andnud tulevasele tööandjale loa võtta ühendust soovitajatega. Samuti annavad interneti otsingumootorid kandidaadi kohta palju avalikku infot, kuid internetis olevat infot tuleb osata lugeda. Näiteks Facebookis olev peopilt ei anna adekvaatset teavet kandidaadi tööoskuste kohta. Kes tormilisemalt, kes mõõdukamalt, kuid me kõik osaleme aeg-ajalt mõnel peol või koosviibimisel ja meil on õigus tööväliselt oma eraelu elada.
Kui lisaks avalikult kättesaadavale infole on plaanis võtta ühendust isikutega, kes ei ole kandidaadi CV-s soovitajatena märgitud, siis selleks tuleb kandidaadi luba küsida. Oma isiklikus praktikas olen sellistel juhtudel saatnud kandidaadile näiteks e-kirja, kus küsin luba taha täiendavaid päringuid ja pöördumisi. Saades vastuskirjaga selleks loa, ei pea hiljem kartma võimalikku süüdistust salajases jälitustegevuses.

Häid personalivalikuid soovides:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu