Tööõigus


Küsimus: Kas see on õige, et mind kui kõige lähemal elavat töötajat pannakse vahetustesse nii, et kuus on ainult 4 vaba päeva?15.01.2013

Töötan täisajaga, st 40 h nädalas. Kuna meil on arvutitega (peamine töövahend) probleeme, st neid on vähem kui töötajaid, on kujunenud selline olukord, et mind kui kõige lähemal elavat töötajat pannakse graafikusse 4-8 tunni kaupa (olenevalt sellest, kuidas on vabu arvuteid) ja seetõttu on mul jaanuaris ainult 4 puhkepäeva. Kas see on ikka õige?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Nägemata Teie tööaja graafikut ja teadmata, kas töötate summeeritud tööajaga või mitte, ei saa ammendavat vastust anda. Kõrvalekaldumatuks reegliks on siiski see, et töötaja peab saama 7-päevase ajavahemiku jooksul 48 tundi katkematut puhkeaega, summeeritud tööaja arvestuse korral peab tööandja andma töötajale 7-päevase ajavahemiku jooksul 36 tundi katkematut puhkeaega.
Seda reguleerib TLS § 52.
Nimetatud kohustuse rikkumise eest karistatakse tööandjat rahatrahviga kuni 1300 € (TLS § 127).
Seadusega ettenähtud puhkeaega ja enese taastumist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu