Tööõigus


Küsimus: Kuidas lõpetada tööleping, kui tööandja ei on jäänud kuu palga võlgu ja kohustab mind 2 nädalat järjest öösiti tööle?14.01.2013

Tere!
Töötan transpordifirmas ja minu tööaeg on väga pikk, keskmiselt töötan 6 päeva nädalas ja juba 2 nädalat järjest öösiti. Minu töö seisneb kaupade ladustamises laos. Ja pole ma saanud ka töötasu korrapäraselt (ühe kuu eest pole aga üldse saanud) kuigi tööandja lubab aga siiani midagi. Kuidas ja mis alusel saan ma töölepingu lõpetada ühepoolselt ja millisest töölepingus sätestatud punktist peaksin ma lähtuma? Arvan ka seda, et kuna kahjuks ei ole tegemist just ausa tööandjaga, siis kardan jääda ilma ka lõpparvest, sest kes on meie firmast juba lahkunud - need pole saanud mitte sentigi. Olen hirmul, tujutu, magamata, aga kodus on mul pere, kes tahavad süüa.
Tänan Teid juba ette.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Töölepingut on töötajal õigus korraliselt üles öelda (lahkumisavaldus esitada) 30-päevase etteteatamisega. Sellisel juhul kaob Teil aga õigus töötuskindlustushüvitisele.
Teie puhul võib kõne alla tulla ka töölepingu erakorraline ülesütlemine TLS § 91 lg 2 (tööandjapoolne kohustuste oluline rikkumine) alusel, mis annab Teile lisaks saadaolevale lõpparvele õiguse 3 kuu töötasu suurusele hüvitisele tööandja poolt.
Juhin aga tähelepanu, et viimasel juhul lasub tõendamiskohustus Teil ja TLS § 91 lg 2 alusel töölepingu erakorralise ülesütlemise eeltingimuseks on kindlate protseduuride järgimine, eelkõige tööandjaga taasesitatavas vormis suhtlemine ja oma töötasu küsimine.
Nägemata Teie töölepingut ja teadmata kõiki üksikasju, ei julge ma siiski pimesi soovitada erakorralist ülesütlemist TLS § 91 lg 2 alusel.

Kuna vastasin isiklikult just oma 400.-da vastuse siin portaalis, siis oleme oma meeskonnaga otsustanud seda "juubelit" tähistada ühe tasuta konsultatsiooniga, mida praegu Teile pakun. Meie kontaktid leiate allpool.
Õiglast ja sisulist lahendust soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu