Tööõigus


Küsimus: Töölepingu tingimused ettevõtte üleminekul uuele omanikule 13.04.2011

Tere,
Ettevõte, milles töötasin, müüdi teisele firmale, koos tööliste üleminekuga. Minu tööd arvestati ajatöö alusel. Uus firma tahab teha uued lepingud, kus hakkaks kehtima tükitöö arvestus. Mind häirib see, et uuel firmal (vähemalt hetkel) ei ole iga päev tööd pakkuda.
Kas uus firma peab mulle tagama samaväärse töötasu, kui jätkan vana lepinguga või kas siis, kui nõustun uute tingimustega?
Kui soovin ettevõttest lahkuda, kas pean siis tööandjat ette teatama 30 päeva või on veel võimalusi selles olukorras?
Tänan vastuse eest!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Ettevõtte ülemineku korral jäävad senised töölepingud kehtima, olenemata töötaja või tööandja soovist.

Töölepingud lähevad muutumatul kujul üle ettevõtte omandajale vastavalt võlaõigusseadusele, kui ettevõte jätkab sama või sarnast majandustegevust (TLS §112 lg1).

Kui tööandja vahetumise tõttu töötingimused oluliselt halvenevad, võib töötaja kõnealuse sätte alusel töölepingu erakorraliselt üles öelda. Tingimata tuleb siis konkreetselt avalduses näidata, millised töötingimused on just tööandja vahetumise tõttu oluliselt halvenenud.

Võite ka korraliselt töölepingu üles öelda järgides 30-päevast etteteatamise tähtaega, kuid hüvitist sel juhul seadus ette ei näe.
Erakorralisest ülesütlemisest ei pea töötaja tööandjale ette teatama, kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kokkulepitud tähtaja või etteteatamistähtaja lõppemiseni (TLS §98 lg2).

Edukaid läbirääkimisi ning mõistlikke otsuseid,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu