Tööõigus


Küsimus: Töötamine suulise töölepingu alusel13.04.2011

Tere,
Töötan ettevõttes 7-ndat kuud, kuid tööandjaga ei ole sõlmitud kirjalikku lepingut. Kirjaliku lepingu vastu huvi tundes olen tööandjalt saanud vastuseks, et ka suuline kokkulepe on leping. Töötasu laekub, vastavalt kokkuleppele, igakuiselt pangakontole. Tahaksin teada, kas ka suulise lepinguga tööl oldud periood arvestatakse tööstaaži hulka ning kas töölepingu lõpetamisel on mul õigus ka töötukassasse pöörduda ning hetkel kirjeldatud töösuhte alusel saada töötutele mõeldud teenuseid ning hüvitist?
Ette tänades

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Seadus lubab töölepingut suuliselt sõlmida vaid juhul, kui töösuhte kestus ei ületa kahte nädalat.
Töölepingu seadus näeb ette töölepingu kirjalikku sõlmimist, samuti töötaja teavitamist töötingimustest (TLS §5 lg1).

Eeldatakse, et töölepingu kokkulepped ja muud tingimused esitatakse töötajale enne tööle asumist. Kui seda pole tehtud, võib töötaja neid igal ajal nõuda.
Soovitan esitada nõue kirjalikult, sobib ka e-kirjana. Sellisel juhul on tööandja kohustatud andmed esitama kahe nädala jooksul. Töölepingu andmed peavad olema esitatud heauskselt, selgelt ja arusaadavalt (TLS lg2).

Teie tööstaaži on küll võimalik tuvastada tööandja poolt makstud sotsiaalmaksude kaudu, kuid töötutoetuse- või töötuskindlustuse hüvitise taotlemiseks on Teil siiski vaja esitada töö- või teenistussuhte lõppemise põhjust ja aega näitav dokument (tööraamat, tööleping vms). Samuti tuleb esitada tõend, kus on kuude kaupa välja toodud teile viimasel kolmel töötatud kuul makstud tasud ja kinnipeetud töötuskindlustusmaksed.
Kui ei ole lepingut sõlmitud, siis ei ole ka mida lõpetada.

Edu lepingueelseteks läbirääkimisteks,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu