Tööõigus


Küsimus: Kuidas vormistada töölepingut, kui töötaja töötab pool aega kodus ja pool aega välismaal komandeeringus?17.01.2013

Tere!
Kuidas sõnastada töölepingus kaugtöö kokkulepet ja töötamise asukohaga seonduvat punkti kui töötaja töötab nii kodus kui sõidab seoses tööga pidevalt Tallinna ja Brüsseli vahet ning viibib vähemalt poole oma tööajast Brüsselis tööandjat esindades. Lähetuse kulud katab enamikel juhtudel Brüsseli pool.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepingus peab ka kaugtöö puhul olema märgitud õiguste ja kohustuste täpne täitmise kord, et vältida tööandja ja töötaja arusaamatusi ning probleeme. Kokkulepet kaugtöö tegemise kohta tuleb käsitleda töölepingu olulise tingimusena.
Kaugtöö on võimalik üksnes tööandja ja töötaja kirjaliku kokkuleppe alusel (TLS § 6 lg 4; lg 9). Töölepingu seaduse § 5 lg 1 p 8 sätestab, et töölepingus peab olema märgitud töö tegemise koht. Kaugtöö puhul tuleks see määratleda võimalikult täpselt.

Lähetusi reguleerib töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord.

Edu korrektse lepingu koostamisel.


Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu