Tööõigus


Küsimus: Kas aastaid kestnud töövõtuleping on tööleping?11.04.2011

Alates 1993. aastast töötan ühe ja sama tööandja (AS) juures töövõtulepingute alusel. AS on "Tellija", mina "Täitja". Töö (tükitöö) on ühetaoline, ühesugune, pidev ja katkematu olnud kogu selle aja jooksul. Tellija (sisuliselt tööandja) on kogu aeg maksnud tasu, sotsiaalmaksu, alates 2002. aastast töötuskindlustust. Tasu on katkematult (iga kuu) laekunud minu arvelduskontole selgitusega "lepingutasu". Maksuametil on olemas kõik andmed sotsiaalmaksu ja tulumaksu kohta. Töö tegemine on kogu aeg olnud isiklik - kellelegi delegeerida seda ei ole lubatud, tellijaga on mul tavaline alluvussuhe kui tööandjaga (ülemusega). Eripäraks on see, et töövõtulepingud sõlmitakse 6 kuu kohta, seejärel uuesti ja nii juba alates 1993. aastast. Puhkust ei ole. Seejuures on töövõtulepingus nimetatud garanteeritud töö hulk (tükitöö) tegelikust palju väiksemana ja sellest tulenevalt garanteeritud töötasu. Tegelikkuses kasvas töötasu summadelt umbes 2000 krooni 1994. aastal kuni 13 000 krooni (neto) 2010. aasta keskmisena. Tellija hakkas aga töötajaid samadel tingimustel juurde võtma, viidates sellele, et lepingus lubatud töö maht on mul saadud ja enamaks ei ole alust.

Leian, et kirjeldatud töösuhe vastab täielikult töölepingulisele. Kui leiab aset töömahu oluline vähendamine, siis kavatsen kohtus nõuda:
1. töölepingu sõlmituks tunnistamist alates 1993. aastast määramata ajaks, kus mina olen tunnistatud töötajaks ja firma, kus töötan - tööandjaks, ja töölepingu sätete kohaldamist sellele töösuhtele tööle asumise hetkest alates;
2. töölepingu ülesütlemist, minu kui töötaja poolt, tööandjapoolse TLS rikkumise tõttu, koos 6 kuu keskmise töötasu väljamõistmisega;
3. kasutamata puhkuse rahalist hüvitamist 4 aasta eest;
4. töö lõppemist käsitleda koondamisena ja maksta mulle välja TLS ette nähtud 1 (tööandjalt) + 2 kuu (töötukassa) koondamistasu.

Leian, et ainult töölepingu raames, aga mitte VÕS alusel saan antud olukorras oma õigusi kaitsta.
Palun Teie kommentaari minu seisukoha õigsuse osas.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Selles suhtes olete õigel seisukohal, et oma õigusi saate kõige paremini kaitsta töölepingu seaduse alusel, kuid eeltingimuseks on Teiega sõlmitud töövõtulepingu tunnistamine töölepinguks. Kui tööandja ei ole valmis Teiega sõlmitud töövõtulepingut töölepinguks tunnistama, siis saate seda taotleda kas töövaidluskomisjonis või kohtus. Töövaidluskomisjon on odavam, lihtsam ja tõenäoliselt kiirem moodus, kuid selle pädevuses on lahendada rahalisi vaidlusi kuni 10 000 €. Õigus nõuda teatud liiki hüvitisi on Teil samuti, kuid täpsemaks vastamiseks oleks vaja hinnata algdokumente ja teada kõiki asjaolusid. Seda oleks otstarbekas teha koos oma esindajaga, kui olete otsustanud töövaidluskomisjoni või kohtusse pöördumise. Põhjendatud ja seadusega kooskõlas oleva rahalise nõude kokkuarvamise järel saate teha otsuse töövaidluskomisjoni või kohtu kasuks.

Soovides Teile edu oma õiguste kaitsel:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu