Tööõigus


Küsimus: Kui palju on õigus saada lisapuhkepäevi puudega lapse vanemal?21.01.2013

Kasvatan puudega last, kes saab märtsikuus 18. Mitu päeva tasulist lapsepuhkust on mul õigus saada aastal 2013? Kas need päevad võib liita põhipuhkusele?

§ 63. Lapsepuhkus
(1) Emal või isal on õigus igal kalendriaastal saada lapsepuhkust, mille eest tasutakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel:
1) kolm tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14-aastast last;
2) kuus tööpäeva, kui tal on vähemalt kolm alla 14-aastast last või vähemalt üks alla kolmeaastane laps.
[RT I 2009, 5, 35 - jõust. 01.01.2013]

(2) Puudega lapse emal või isal on lisaks lõikes 1 sätestatud lapsepuhkusele õigus saada lapsepuhkust üks tööpäev kuus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni, mille eest tasutakse keskmise töötasu alusel.

(3) Lapse kolmeaastaseks, 14-aastaseks ja 18-aastaseks saamise aastal antakse lapsepuhkust olenemata sellest, kas lapse sünnipäev on enne või pärast puhkust.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Keskmise töötasu alusel on aastal 2013 tasustatud lapsepuhkust Teil võimalik kasutada 12 kalendripäeva ulatuses (iga kuu eest üks tööpäev). Lapsepuhkust saab kasutada ühe kalendriaasta jooksul.
Puhkuse kasutamine või selle liitmine põhipuhkusele, tuleb tööandjaga kokku leppida, kas puhkuse ajakavas või kirjaliku avaldusega, teatades sellest 14 kalendripäeva ette.

Positiivseid kokkuleppeid soovides:


Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu