Tööõigus


Küsimus: Kas tasub pöörduda töökaitseinspektsiooni ja millised võivad olla tagajärjed?22.01.2013

Tere!
Töötan täiskohaga turvaettevõttes turvatöötajana. Kui töökohas on alljärgnevad probleemid, kas tasub pöörduda töökaitseinspektsiooni?

Probleemid järgmised:
Töötunnid on 4 töötatud kuu jooksul laotud üksteise otsa - mitu korda on juhtunud, et pean olema 24h vahetuse, siis lähen koju vaid 12 tunniks ning siis uuesti 12 tunnine vahetus, seega puhkeaeg on minimaalne. Samuti on möödunud detsembris graafikus üks 27 tunnine vahetus ja üks 36 tunnine vahetus - käib üle jõu! Täpselt samuti on ka juhtunud, et graafikus 7 päeva jooksul on kõik puhkepäevad eraldi - minu teada peab võimaldama 7 päeva jooksul 2 järjestikust puhkepäeva.
Veel lisaks töötasu koha pealt - töölepingus on kirjas, et mulle makstakse öise ja päevase tunnitasude keskmist, seega öötunde eraldi ei tasustata. Kas siis on võimalik nii, et mul on kogu töötatud aja vältel 80% kõikidest vahetustest öised vahetused? On ka juhtunud nii, et terve 1 kuu periood oli öised vahetused, mitte ainsatki päevast vahetust.

Teiseks - ülemus ja kaastöötajad avaldasid survet ja käisid peale, et tuleksin alkoholijoobes tööle oma vabast päevast, kuna töötajaid lihtsalt polnud. Tööle jõudes oli alkoholijoove 1,41 promilli.

Kolmandaks ja ehk kõige tähtsamaks - minu kaastöötaja tungis mulle vahetust üle andes kallale. Juhtunu jäi ka valvekaamerale. Otseseid kehavigastusi ei põhjustatud, küll aga näiteks valu. (Tegemist oli väga agressiivse tõukamisega). Sündmusele eelnevalt ja järgnevalt sain ka ähvardusi, üks neist on ka tekstisõnumi kujul alles. Ülemus sellest suurt numbrit teinud ei ole ja kui küsin, et kas asja uuritakse või sellega tegeletakse, siis lihtsalt vastukaja ei tule.


Tööandja on kõigi nende probleemidega kursis ja olen üritanud mitmeid kordi asju selgeks rääkida, kuid tulutult. Kas mul on õigust või mõtet pöörduda töökaitseinspektsiooni? Kui jah, siis kas oskate öelda, mis sellele järgneb, millised võivad olla nendepoolsed võimalikud lahendused. Samuti sooviks teada, millised võivad olla töökaitsesse pöördumise tagajärjed mulle kui töötajale? Kas neil on õigus mind vallandada?

Tuli pikk ja keerukas tekst, kuid loodan, et leiate aega ja tahtmist veidi nõu jagada.

Häid uudiseid ootama jäädes

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie poolt kirjeldatud olukorras näen tööandjapoolseid rikkumisi, näiteks töö- ja puhkeaja korra järgimata jätmist. Seetõttu oleks tööinspektori poole pöördumine põhjendatud, kes võib alustada tööandja tegevuse suhtes järelvalvet ning teha ettekirjutusi.
Tööandja käitumise prognoosimine peale Teie pöördumist tööinspektori poole, ei ole nõuandja võimuses. See sõltub paljuski konkreetse isiku isikuomadustest, Teie poolt esitatud tõenditest ja sellest, mis tõendeid tööandjal Teie vastu on. Olete maininud alkoholijoobes tööle ilmumist - kindlasti sõltub palju ka sellest, kuidas see sündmus tööandjal fikseeritud on.
Oma piirkondliku tööinspektsiooni kontaktid leiate siit:
http://www.ti.ee/index.php?page=120&
Rahumeelseid, aga kõiki osapooli rahuldavaid lahendusi soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu