Tööõigus


Küsimus: Kas õppepuhkuse alla lähevad ka nädalavahetuse päevad?23.01.2013

Kas õppepuhkuse arvestamisel lähevad tasustatud 20 päeva alla ka nädalavahetuse päevad, et näiteks kui võtta õppepuhkust järjest 7 päeva esmaspäevast pühapäevani, siis kas õppepuhkust arvestatakse 7 või 5 päeva?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Õppepuhkust saab võtta vastavalt kooli poolt väljastatud teatisele, mis kajastab õppetöö tegelikku aega. Töötaja esitab selle tööandjale ning kirjutab aegsasti avalduse õppepuhkuse kasutamiseks ning tööandja maksab keskmist töötasu vastavalt teatise sisule ning seaduses lubatud piiridele.
Kui töötaja ei soovi kasutada kõiki õppepuhkuse päevi, siis tööandja maksab ainult nende eest, mis on avalduses märgitud. Teatise ja avalduses märgitud kuupäevade ajavahemik peab kattuma.
Kokkuvõtteks: kui õppetöö toimub ka laupäeval ja pühapäeval, kuid tööpäevad on E-R, siis ei pea mõistlikuks neid päevi õppepuhkusena kasutada.

Edukaid õpinguid soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu