Tööõigus


Küsimus: Kas mul on õigust tööandjalt küsida isikliku sõiduautoga tööle/koju sõitmise kulude hüvitamist?22.01.2013

Kas mul on õigust tööandjalt küsida isikliku sõiduautoga tööle/koju sõitmise kulude hüvitamist, kui ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga (ühistransport puudub)?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Õigus Teil küsida on, aga kas tööandjal sellest ka kohustus tekib, on kahtlane. Kui Teie töölepingus puudub kokkulepe isikliku auto kasutamise kompenseerimise kohta, siis reeglina toimub töötaja tööle ja töölt koju jõudmine töötaja isiklikul vastutusel.
Erandid võivad vastavalt hea usu ja mõistlikkuse põhimõttele tulla kaalumisele siis, kui tööle saamise tingimused on tööandja enda tegevuse tõttu oluliselt muutunud peale töölepingu sõlmimist, näiteks on ajutiselt muutunud töö tegemise asukoht. Alalise töökoha asukoha muudatuse korral tuleks aga pigem kaaluda töösuhte lõpetamise aluseid, kui tööle jõudmine hakkab töötajalt nõudma ebaproportsionaalseid pingutusi.
Mõistlikke kompromisse soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu