Tööõigus


Küsimus: Ületunnitöö tasustamine14.04.2011

Kui õpetajale on töölepingus vormistatud koormuseks 24 tundi nädalas (normkoormus 22 tundi), siis ta teeb 2 tundi ületunnitööd.
Küsimused kehtiva TLS alusel:
Kas tööandja peab maksma 2 tunni eest 1,5 kordset palka?
Kui tööandja ei ole seda teinud, siis kui kaua tagantjärele on töötajal õigus seda nõuda? Kellele ja kuidas saab nõuet esitada?
Kas seda kahte tundi võib vormistada lisatasuna või nn vaherahana?
Kas eelmine TLS sisaldas olulisi erinevusi nendes küsimustes?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Kehtiva töölepingu seaduse alusel saab ületunnitööd teha tööandja korraldusel ja poolte kokkuleppel. Teie töölepingus on töökoormuseks nädalas märgitud kaks tundi enam, kui gümnaasiumi haridustöötajale on ette nähtud. Seega eeldab see kokkulepet. Millised on töötasu maksmise tingimused, seda kahjuks Teie kirjast välja ei loe.

Tööandja hüvitab ületunnitöö vaba ajaga (ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses), kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas (TLS §44 lg6).

Nüüd vastused Teie küsimustele:
1) Ületunnitöö hüvitamisel rahas maksab tööandja töötajale 1,5 kordset töötasu (TLS § 44 lg 7);
2) Vastavalt individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse (ITLS) §6 lõikele 1 on töösuhetest tulenevate õiguste tunnustamiseks ja rikutud õiguste kaitseks nõude esitamise tähtaeg töötasu nõudele kolm aastat.
3) Kui palgapäeval töötasu välja ei maksta, saab töötaja palgapäevale järgnevast päevast kolme aasta jooksul pöörduda töötasu nõudega töövaidlusorganisse;
4) Töötasunõude all on mõeldud nõudeid töö eest makstavale tasule, eelkõige töölepingus kokkulepitud tasule, kuid ka täiendavale töötasule, mida tööandja on kohustatud maksma näiteks ületunnitöö, öötöö või pühade ajal töötamise eest;
5) Avaldus esitatakse alati töötaja töökohajärgsele töövaidluskomisjonile;
6) Kui on tegemist õpetaja jaoks lisatööga, siis hüvitatakse tasu poolte kokkuleppel, seega võib vormistada lisatasuna;
7) Terminit "vaheraha" seaduses kasutusel ei ole;
8) Oluline nendes küsimustes on välja toodud, ei pea siinkohal mõistlikuks kõikide erinevuste üleslugemist.

Lugupidamisega,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu