Tööõigus


Küsimus: Lõpparve maksmisega viivitamine14.04.2011

Tere,
Sõlmisin töölepingu 1. märtsil 2011 ning lõpetasin lepingu 25. märtsil (dokumendid saabusid 1. aprillil). Sain palgateatise, kus seisis, et töötasu makstakse hiljemalt 10. aprilliks. Kas mitte ei peaks lõpparve makstama kohe? Kas mul on õigus küsida mingit hüvitust selle viivituse eest?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Kui Teie töösuhte lõpukuupäev oli 25. märts, siis sellel päeval oleks pidanud tööandja makma ka lõpparve.
Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral võib võlausaldaja nõuda võlgnikult viivitusintressi (viivist) arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohuse täitmiseni, seega alates 26-ndast kuupäevast kuni 10.aprillini. (VÕS §113 lg1).

Viivise saamiseks peab töötaja seda tööandjalt nõudma. Viivisenõude esitamiseks ei ole seaduses ette nähtud üldist tähtaega, ainsaks töötajat piiravaks tähtajaks on seega vaid nõude aegumine, mis annab tööandjale vastuväitena õiguse viivise maksmisest keelduda.

Selleks, et vältida tööandja poolt aegumise vastuväite esitamisel töötaja nõuete rahuldamata jätmist, peab töötaja esitama töötasult arvestatava viivisenõude nelja kuu jooksul töötasu väljamaksmata jätmisest.

Juhul, kui tööandja keeldub viivisenõude täitmisest ja viivise väljamaksmisest, on töötajal õigus nõuda viiviste väljamõistmist kas kohtus või töövaidluskomisjonis.

Lugupidamisega,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu