Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja võib telefoniarve ülekulu lõpparvest kinni pidada, kui ma sellisest kulupiirist pole kuulnudki?28.01.2013

Vahetasin töökohta. Uuel töökohal töötasin 1,5 kuud, esitasin lahkumisavalduse. 15 päeva pärast oli tööleping lõppenud, lõpparvest oli kinni peetud telefoniarve ülekulu. Mulle pole keegi öelnud, et mul on mingi limiit ja ammugi mitte seda summat öelnud. Küll ükskord juhataja küsis, et kas räägin palju telefoniga. Tol hetkel ei pööranud rohkem sellele tähelepanu ja tegin oma töid edasi. Kas tööandja võib selle lõpparvest maha arvestada? Kui ta oleks sellest mulle kuidagimoodi öelnud, kas see oleks tulnud ära fikseerida? Nt töölepingu lisas, lihtsalt käskkirjaga ja minu allkirjaga, et olen tutvunud sellega?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Vastavalt TLS § 78 lg 3 võib tööandja ilma töötaja kirjaliku nõusolekuta tema töötasust kinni pidada töötajale makstud ettemakse ja töölepingu lõppemisel tasu väljatöötamata põhipuhkuse eest.

Kui Te kirjalikku nõusolekut andnud ei ole, siis on tööandja käitunud ebaseaduslikult.
On teoreetiline võimalus, et tööle asudes kirjutasite põhjalikult süvenemata alla näiteks sisekorra reeglitele või mõnele muule dokumendile, kus on välja toodud ettevõttes lubatud ametitelefoni kõnede piirmäär. Sellisel juhul tekiks tööandjal Teie vastu seaduslik nõudeõigus piirmäära (limiiti) ületava osa kinnimaksmiseks, kuid ühepoolselt ta seda kinni pidada ei tohiks. Teie võimaliku keeldumise korral peaks tööandja kasutama teisi seadusega ettenähtud vahendeid (inkasso, kohtusse pöördumine jne).

Korrektset töösuhte lõpetamist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu