Tööõigus


Küsimus: Kui töölepingu tähtaeg saabus haiguslehel olles, kas siis saan sel ajal uue töölepingu sõlmida?29.01.2013

Haigestusin tõsiselt nädal enne tähtajalise töölepingu lõppu ning jäin haiguslehele ning viibinud eemal ravil. Mul on uue töölepingu projekt samas asutuses alates vana lepingu lõppemise tähtajast olemas, kuid osalise koormusega töötamiseks. Kuidas on arukas see uus tööleping alla kirjutada, kas pärast haiguslehe lõppemist? Kas ja kuidas see mõjutab haigusraha maksmist.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Haigusraha maksmist mõjutab ainult Teie töösuhte lõpp. Kui töösuhe lõpeb 4.-8. haiguspäeva perioodil, siis maksab tööandja haigushüvitist kuni töösuhte viimase päevani. Pärast töösuhte lõppu tööandja enam hüvitist maksma ei pea. Et pärast töösuhte lõppu on Teil veel kahekuuline kindlustuskaitse, siis alates 9. haiguspäevast maksab haigushüvitist Haigekassa.
Uue töösuhte mõistlikku algust näen siiski peale töövõimetuse lõppu, kuigi sellisel juhul katkeb sama tööandja juures töötamise staaž.

Kiiret paranemist soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu