Tööõigus


Küsimus: Kas saab nõuda 1/3 kassa puudujäägi kinnimaksmist, kui kasutame kassat kolmekesi, nii et üle andes seda kontrollida ei saa?30.01.2013

Alustan hommikuti kassas, mille kontrollin enne tööle asumist üle s.o kella 8.00-ks. Kella 10.30 paiku asub kassasse põhikassapidaja, keda päeva jooksul asendab kolmas inimene kaks korda poole tunni kaupa. Kuna kassat ei lubata juhtkonna poolt kinni panna, ei saa me üle andes kassat üle lugeda. Nüüd nõutakse minult tööpäeva lõpuks (s.o. kella 22.00-ks) kassas oleva puudujäägi 1/3 osa kinni maksmist. Kas selleks on seaduslikku õigust?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Korraldus, mis ei ole seotud töölepingu, kollektiivlepingu ega seadusega ja millest ei või kokkuleppel kõrvale kalduda või mis on vastuolus hea usu või mõistlikkuse põhimõttega, on tühine (TLS § 17 lg 3).
Teadmata, kas Teiega on sõlmitud vastavaid kokkuleppeid ja mida sisaldavad asjakohased dokumendid, on kirjeldatud loo õiguspärasust raske hinnata.
Kõik kokkulepped peavad olema kirjalikult vormistatud samuti esitatavad nõuded ka põhjendatud, vastasel juhul on need tühised.

Kui tööandja nõudmised lähevad lahku Teiega sõlmitud lepingu tingimustega, soovitan pöörduda kohaliku tööinspektori tasuta vastuvõtule oma õiguste selgitamiseks.
Tööinspektsiooni kontaktid leiate siit: http://www.ti.ee/index.php?page=1641&

Õiguspäraseid töösuhteid soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu