Tööõigus


Küsimus: Kas pean alla kirjutama varavastutuslepingule, kui seni olen töötanud ilma selleta?30.01.2013

Tere!
Töötan suuremas kaubanduskeskuses klienditeenindajana. Töökollektiivis on peale minu veel 2 töötajat. Olen kõige kauem töötanud ja minuga pole varavastutuslepingut allkirjastatud, uuematel töötajatel on see juba töölepingus ühe punktina kirjas. Inventuuri käigus on avastatud puudujäägid, mille kohta soovitakse koostada arve, mis võetakse töötajate lisatasudest maha. Kuna poes olevad turvaväravad ei tööta sageli nii nagu peaks, on kollektiiv kindlal veendumusel, et osad tooted on varastatud. Samuti oleme saatnud kaupa tagasi põhilattu, kuid ladu väidab, et osad tooted pole nendeni jõudnud. Kas minu palgast saab kinni pidada puudujääke? Kui varavastutuslepingut allkirjastatud pole, kas olen kohustatud kirjutama alla, kui see nüüd kiiruga koostatakse? Millised on meie õigused antud situatsioonis?

Kõike head

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
TLS § 75 lg 2 sätestab, et varalise vastutuse kokkulepe kehtib üksnes juhul, kui:
1) see on sõlmitud kirjalikult;
2) see on ruumiliselt, ajaliselt ja esemeliselt mõistlikult ning töötajale äratuntavalt piiritletud;
3) töötajale usaldatud varale on ligipääs ainult töötajal või kindlaksmääratud töötajate ringil;
4) on kokku lepitud vastutuse rahalises ülempiiris;
5) tööandja maksab töötajale vastutuse ülempiiri arvestades mõistlikku hüvitist.

Kui kasvõi üks nendest tingimustest on täitmata, siis on varalise vastutuse kokkulepe tühine. Sõna KOKKULEPE tähendab, et see on mõlema poole ühine soov, mitte ühe poole pealesurutud tingimused ja seetõttu ei ole tööandjal õigust sundida töötajat sellele alla kirjutama, kui kokkuleppe tingimused ei ole temale vastuvõetavad.

Selleks, et hinnata puudujäägi mahaarvamise õiguspärasust töötaja lisatasudest, on oluline teada, mille eest lisatasu makstakse. Selleks oleks vaja tutvuda töölepingu ja kui on, siis ka sisekorra eeskirjade ning lisatasu maksmise korraga. Kuigi sisetunne ütleb, et puudujäägi mahaarvamine ei ole õiguspärane, sõltub palju sellest, millises sõnastuses see vormistatud on.
Kuna METI personaliabi OÜ on jaganud siin portaalis tänaseks 700 nõuannet, siis pakume Teile selle "juubeli" tähistamiseks antud küsimuses tasuta konsultatsiooni. Pakkumine kehtib 15. veebruarini 2013.a. Selleks tuleb Teil võtta meiega ühendust allpool olevate kontaktide kaudu:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu