Tööõigus


Küsimus: Kas pean leppima kuuks ajaks töömahu vähendamisega poole koha peale?01.02.2013

Meil firmas oli 5 kassapidajat. Mais koondati üks, septembris läks üks ise ära. Oktoobris võeti kiiresti üks juurde, kuigi vajadust poleks olnud. Öeldi, et struktuur nõuab. Detsembris pandi meid valiku ette, et pool kohta tuleb ära kaotada, kuna niipalju töölisi pole vaja. Nüüd asjad nii kaugel, et jaanuaris üks kassapidaja poole kohaga, veebruaris järgmine kassapidaja poole kohaga, märtsis 3 kassapidaja poole kohaga ja aprillis 4 kassapidaja poole kohaga. Seega iga kuu on üks kassapidaja poole kohaga, (4 kuud). Minu küsimus on aga selline, kas neil on õigus panna poole kohaga ja kas ma pean selleks ise kirjutama avalduse, et olen nõus olema poole kohaga (kuigi ma pole).
Ette tänades!

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Tööandjal on õigus töö mitteandmisel vähendada ajutiselt töötasu kuni kolmeks kuuks 12-kuulise perioodi jooksul eeldusel, et töö mitteandmine on põhjustatud majanduslikest asjaoludest, mida tööandja ei suutnud ette näha ega mõjutada. Töötasu ei tohi vähendada alla kehtestatud töötasu alammäära.
Töötasu vähendamise kavatsusest peab tööandja teatama vähemalt 14 kalendripäeva ette, jättes töötajatele vähemalt 7 kalendripäeva aega arvamuse avaldamiseks. Kui töötaja ei nõustu töötasu vähendamisega, võib ta töölepingu 5-tööpäevase etteteatamisega üles öelda TLS § 37 lg 1 põhjusel. Töötajale makstakse töölepingu ülesütlemisel hüvitist samadel tingimustel, nagu koondamise korral (TLS § 100 lg 1 ja lg 2).

OLULINE: Nii töötasu vähendamise kui sellega mittenõustumise korral tuleb piinliku täpsusega järgida TLS § 37 (Töötasu vähendamine) toodud protseduure. Muidu võivad tagajärjed olla protseduure rikkunud poolele ettenägematult kulukad.

Mulle isiklikult tundub, et Teie juhtumi puhul on pigem tegemist koondamissituatsiooniga, mida tööandja üritab töötajatele töökohtade säilitamise nimel vältida. Teoreetiliselt võis tööandjal ehk olla isegi õigus töötasu ajutiselt vähendada, aga teostus tundub olevat rohmakas ja seaduse nõuetele mittevastav.
Kõige mõistlikum oleks tööandjal endal tulla kas üksinda või koos töötajate esindajaga konsultatsioonile, et leida seaduslik lahendus, mis jätaks ettevõtte püsima ja säilitaks töötajatele töökohad. Jäigalt oma õiguse tagaajamine võib küll anda ühele või teisele osapoolele punktivõidu, kuid reeglina on pikas perspektiivis tagajärjeks tühjad peod.
Arukat dialoogi ja kompromisse tööandjaga soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu