Tööõigus


Küsimus: Kas 12 h vahetuse ja katkematu tööprotsess korral tohib tööandja arvestada maha 30 min lõunat?05.02.2013

Tere,
Kui on 12 h vahetused ja katkematu tööprotsess, kas tohib tööandja arvestada maha 30 min lõunat?
aitäh, kui saate vastata

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Kokkulepe, mille kohaselt pikema kui 6-tunnise töötamise kohta ei ole ette nähtud vähemalt 30-minutilist tööpäevasisest vaheaega, on tühine. Tööpäevasiseseid vaheaegu ei arvestata tööaja hulka, välja arvatud juhul, kui töö iseloomu tõttu ei ole võimalik vaheaega anda ning tööandja loob töötajale võimaluse puhata ja einestada tööajal (TLS § 47 lg 2).
Seega ei arvestata katkematu tööprotsessi korral lõunavaheaega tööaja sisse. Juhul, kui arvestatakse, on 30 minutit aeg, mil töötaja ei allu tööandja juhtimisele ja kontrollile ning omab õigust lahkuda selleks ajaks ka töökohalt.

Õiglast töö- ja puhkeaega soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu