Tööõigus


Küsimus: Kas tööinspektsiooni pöördudes võib olla probleemiks, et lõpetasin töölepingu suuliselt?07.02.2013

Olen lõpetanud töölepingu suulisel teel. Kätte on saamata 2 kuu palk. Lubatud on mitmeid kordi, et makstakse ära, mida aga pole juhtunud. Kuidas peaksin toimima? Kas tööinspektsiooni pöördudes võib olla probleemiks, et tööleping on lõpetetatud suuliselt?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
TLS § 95 lg 1 määrab, et töölepingu võib üles öelda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ülesütlemisavaldusega. Vorminõuet rikkudes tehtud või tingimuslik ülesütlemisavaldus on tühine.

Seega võib eeldada, et Teil on jätkuvalt kehtiv tööleping, aga oma tegevusega olete andnud tööandjale võimaluse süüdistada Teid töölt lahkumises ette teatamata ja sellest lähtuvalt andnud tööandjale võimaluse hakata hoopis Teie käest nõudma TLS § 74 lg 3 alusel ühe kuu töötasu suurust hüvitist.

Saamata jäänud kahe kuu töötasu on piisav põhjus, et algatada töölepingu töötajapoolne erakorraline ülesütlemine. Kõiki protseduure järgides oleks Teil tekkinud õigus lisaks saamatajäänud töötasule ja väljateenitud puhkusetasule nõuda tööandjalt veel hüvitist kolme kuu keskmise tasu ulatuses. Paraku jääb mulje, et hetkel olete ise enda kõige suurem vaenlane. Tükk paberit ja pliiatsit või e-kiri kulub tööandjaga suheldes alati marjaks ära.
Elukestvat õppimist ja tulevikus sündmuste jäädvustamist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu