Tööõigus


Küsimus: Kui kiiresi peab tööandja lõpparve üle kandma, kui esitasin lahkumisavalduse katseajal?07.02.2013

Kui kiiresi peab tööandja lõpparve üle kandma, kui esitasin lahkumisavalduse katseajal? Edastasin lahkumisavalduse 31.01.2013 ja järgmisel päeval teatas tööandja, et ei ole mulle enam tööd anda ja mingu ma koju. Kas tal on nüüd õigus mu lõpparvet kinni pidada, kuna ma ei olnud edasi 15 päeva tööl. Aitäh

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepingu ülesütlemine katseajal on vähemalt 15-kalendripäevase etteteatamistähtajaga (TLS § 96).
Tööandja peab maksma töölepingu lõppemise päeval (s.o. 15.02.2013) töötajale kõik väljateenitud tasud (töötasu, kasutamata puhkuse hüvitise jne). Seni kuni Teie arvele pole nimetatud tasu ja hüvitist laekunud, on töösuhe lõpetamata ning tööandja on kohustatud ka töö mitteandmise korral Teile iga töötamata päeva eest keskmist töötasu maksma (TLS § 35).
Siinkohal ei pea mõistlikuks selle asjaga kiirustada, kui tööandja vabal tahtel ilma tööd andmata soovib kogu etteteatamise aja eest Teile töötasu maksta. Olukord muutub muidugi siis, kui nende päevade eest jääb tasu saamata. Sellisel juhul saab seda nõuda töövaidluskomisjoni või kohtu kaudu, kuid esialgu tuleb ära oodata lõpptulemus.

Valutut töösuhte lõppu ning õigete tasude laekumist!


Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu