Tööõigus


Küsimus: Kas ületundide eest maksmisel on õige aluseks võtta 12-tunnine tööpäev?07.02.2013

Tere!
Töötan 0,7 koormusega kohal, kus tööpäeva pikkused on erinevad. E-K 9 tundi, N 10 tundi, R ja L 12 tundi ning P 11 tundi. Igakuised töötunnid arvestatakse nagu ikka - kuu tööpäevade arv korrutatakse 8 tunniga ja see siis omakorda 0,7-ga, et minu töötunnid teada saada. Kui ma aga teen ühes kuus rohkem tunde kui 0,7 koormus ette näeb, siis ületunnid makstakse välja (*) eurot päev, kus päeva all mõeldakse 12 tundi. Minu küsimus olekski, et kui mul on nädalas kuni 2 12-tunnist tööpäeva, siis kas on õiglane ületunnid arvestada 12 tunnisteks päevadeks ja selle alusel maksta palka?

Aitäh!

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Kuigi pooldan loovaid lahendusi, on selline arvestus kummaline ja minu jaoks arusaamatu. Jääb mulje, et kui olete teinud ületunde, siis makstakse Teile seadusega ettenähtud ületunnitasu asemel "ülepäevatasu"?

Ületundide hüvitamist reguleerib TLS § 44, mis näeb ette ületundide hüvitamisel rahas tasu maksmise 1,5-kordselt iga ületunni eest. Teie puhul siis iga tundi, mis ületab 0,7 koormusega ettenähtud normtundide arvu, tuleb tasustada 1,5-kordselt.
Soovides loovaid lahendusi seal, kus need on põhjendatud ja seaduspärased:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu