Tööõigus


Küsimus: Kas on korrektne määrata lisaülesanded vabastamata seejuures oma põhiülesannetest?07.02.2013

Kas saab määrata lisaülesanded (ülema asendamine) kaadrikaitseväelasele ülema asendamise eest arvestuslikult 4h päevas, vabastamata seejuures kaitseväelast oma põhiülesannetest? Minu arusaama kohaselt peaks siis tööpäev olema 12h pikk. 5 tööpäevaga 40h töönädala juures ei ole seda kuidagi võimalik korraldada. Selline töökorraldus on kestnud juba ligi aasta.
Lisaülesannete täitmise eest makstakse ca 20% põhipalga ulatuses lisatasu.

ette tänades

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teoreetiliselt on selline võimalus olemas, aga mulle tundub, et käskkiri, millega Teid on määratud ülema asendajaks, vajab kaitseväe juristi poolt üle vaatamist, kes saab seda hinnata käskkirja välja andmise ajal kehtinud KVTS redaktsiooni tingimustes.
Kui tunnete, et Teie õigusi on rikutud, on Teil võimalus pöörduda Kaitseväe peainspektori poole.
Korrektseid teenistussuhteid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu