Tööõigus


Küsimus: Kas töövõimetuspensionäril on õigus avalikus teenistuses 7-le lisapuhkepäevale?11.02.2013

Tänaste seaduste kohaselt on töötaja puhkus 28 päeva. Õigus pikendatud puhkusele (35 päeva ehk +7päeva) on muuhulgas kah töövõimetuspensionäril. Kui töövõimetuspensionär töötab täna ATS-i alusel ja temal on juba 35 päeva puhkust, kas säilub õigus ka täiendavale 7-le päevale töövõimetuspensionärina?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Eeldatakse, et töövõimetuspensioni või rahvapensioni töövõimetuse alusel saava töötaja iga-aastane puhkus on 35 kalendripäeva (töövõimetuspensionäri põhipuhkus), kui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti (TLS §57).

Kuna avaliku teenistuse seadus ei sätesta põhipuhkuse osas erisusi töövõimetuspensionäridele, tuleks tõlgendada vaid 35-kalendripäevast põhipuhkuse õigust.
Töövõimetuspensionäridele võimaldatakse töölepingu alusel töötavatele töötajatele 28 kalendripäevale lisaks seitse kalendripäeva ning selle kompenseerib linna sotsiaalamet tööandja poolt esitatud taotluse alusel.

Mõistlikkust alalhoiu printsiibi hoidmisel!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu